Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową dla potrzeb centralnego ogrzewania budynku " Pałac Sobieskich " Politechniki Lubelskiej przy ul. Bernardyńskiej 13 w Lublinie

Politechnika Lubelska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka
 • Telefon/fax: tel. (81)5384103
 • Data zamieszczenia: 2020-06-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Lubelska
  ul. Nadbystrzycka 38D
  20-618 Lublin, woj. lubelskie
  tel. (81)5384103
  REGON: 00000172600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pollub.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową dla potrzeb centralnego ogrzewania budynku " Pałac Sobieskich " Politechniki Lubelskiej przy ul. Bernardyńskiej 13 w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie i wybudowanie instalacji gazowej wraz z kotłownia gazową dla potrzeb centralnego ogrzewania budynku „Pałac Potockich” Politechniki Lubelskiej przy ul. Bernardyńskiej 13 w Lublinie 2. Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych oraz dokonanie niezbędnych zgłoszeń umożliwiających realizację inwestycji, pełnienie nadzoru autorskiego oraz realizacje robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej. Po zakończeniu robót wykonanie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, o ile będzie to wymagane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną