Zakup usług subskrypcji z 1-rocznym prawem do aktualizacji oprogramowania oraz 1-rocznymi wsparciami technicznymi producenta do posiadanych przez UMWL w Lublinie licencji Citrix XenDesktop Enterprise Edition oraz Veeam backup & Replication

Województwo Lubelskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Lubelskie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera
 • Telefon/fax: tel. 81 44 16 636, , fax. 81 44 16 535
 • Data zamieszczenia: 2020-06-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubelskie
  ul. Artura Grottgera 4
  20-029 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 44 16 636, , fax. 81 44 16 535
  REGON: 43101917000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup usług subskrypcji z 1-rocznym prawem do aktualizacji oprogramowania oraz 1-rocznymi wsparciami technicznymi producenta do posiadanych przez UMWL w Lublinie licencji Citrix XenDesktop Enterprise Edition oraz Veeam backup & Replication
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup usług subskrypcji z 1- rocznym prawem do aktualizacji oprogramowania oraz 1-rocznymi wsparciami technicznymi producenta do posiadanych przez UMWL w Lublinie licencji Citrix XenDesktop Enterprise Edition oraz Veeam backup & Replication Część nr 1 postępowania - Zakup usług subskrypcji z 1- rocznym prawem do aktualizacji oprogramowania oraz 1-rocznymi wsparciami technicznymi producenta do posiadanych przez UMWL w Lublinie licencji Citrix XenDesktop Enterprise Edition. Cześć nr 2 postępowania - Zakup usług subskrypcji z 1- rocznym prawem do aktualizacji oprogramowania oraz 1-rocznymi wsparciami technicznymi producenta do posiadanych przez UMWL w Lublinie licencji Veeam backup & Replication Szczegółowy program licencyjny posiadanych oprogramowań: Opis przedmiotu zamówienia części 1 postępowania Zał. Nr 1.1 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia część 2 postępowania Zał. Nr 1.2 SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71356300-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną