Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych.

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-124 Lublin, ul. Szkolna
 • Telefon/fax: tel. 815 310 511 , fax. 815 310 528
 • Data zamieszczenia: 2019-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
  ul. Szkolna 16
  20-124 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 310 511, fax. 815 310 528
  REGON: 15447382000790
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja Ubezpieczenia Zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy, sukcesywny zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych Lubelskiego OW NFZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie poszczególnych zadań. Zadanie I Oddział w Lublinie – 5 samochodów służbowych (4 samochody ON, 1 samochód benzyna) ilość benzyny E 95 miesięcznie ok. 200 litrów ilość ON miesięcznie ok. 1100 litrów dodatkowo kilka razy w miesiącu tankowanie 2 samochodów służbowych z Delegatur w Chełmie i Zamościu benzyną E 95 Zadanie II Delegatura w Chełmie, 1 samochód służbowy ilość benzyny E 95 miesięcznie ok. 150 litrów Zadanie III Delegatura w Zamościu, 1 samochód służbowy ilość benzyny E 95 miesięcznie – ok. 200 litrów Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania na podstawie raportów wydanego paliwa, kart lub innych zaproponowanych przez oferenta rozwiązań. Ilości paliwa wskazane powyżej są wielkościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną