Zakup energii elektrycznej

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-124 Lublin, ul. Szkolna
 • Telefon/fax: tel. 815 310 511 , fax. 815 310 528
 • Data zamieszczenia: 2020-09-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
  ul. Szkolna 16
  20-124 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 310 511, fax. 815 310 528
  REGON: 15447382000790
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://nfz-lublin.ezamawiajacy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja Ubepieczenia Zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup energii elektrycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 833 ze zm.), do punktów poboru w Lublinie przy ul. Szkolnej 16 w Lublinie, planowana ilość około 749 000,00 kWh/2 lata.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną