Zakup ciśnieniowego ekspresu do kawy

Gmina Lublin ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Lublin
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-109 Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka
 • Telefon/fax: tel. 814 663 000 , fax. 814 663 001
 • Data zamieszczenia: 2019-05-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lublin
  Pl. Króla Władysława Łokietka 1
  20-109 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814 663 000, fax. 814 663 001
  REGON: 43101951400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lublin.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup ciśnieniowego ekspresu do kawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Zakres zamówienia obejmuje: 1.1 zakup ciśnieniowego ekspresu do kawy spełniającego poniższe parametry: - pompa o ciśnieniu minimalnym 15 bar - moc minimalna 1450 W - zastosowanie kawy ziarnistej i mielonej - zbiornik na kawę o pojemności minimalnej 250 g - wyjmowany zbiornik wody o pojemności minimalnej 1,8 litra - młynek stalowy do mielenia kawy ziarnistej - temperatura kawy regulowana na minimum 3 poziomach - moc kawy regulowana na minimum 3 poziomach - regulowany stopień mielenia kawy - tryb ECO z trybem czuwania - wyświetlacz elektroniczny - możliwość przygotowywania dwóch kaw równocześnie - dozownik kawy regulowany na wysokość co najmniej do 14 cm - automatyczne monitorowanie poziomu wody - funkcja gorącej wody - funkcja spieniania mleka - automatyczny program czyszczenia i odkamieniania - wyjmowana jednostka zaparzacza pozwalająca na utrzymanie higieny w ekspresie - wyposażenie: miarka do kawy mielonej, instrukcja obsługi w języku polskim 1.2. zakup 2 kg kawy ziarnistej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39711310-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną