Wykonanie świąteczno - noworocznej iluminacji Miasta Lublin.

Gmina Lublin ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Lublin
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-109 Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka
 • Telefon/fax: tel. 814 663 000 , fax. 814 663 001
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lublin
  Pl. Króla Władysława Łokietka 1
  20-109 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814 663 000, fax. 814 663 001
  REGON: 43101951400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://lublin.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie świąteczno - noworocznej iluminacji Miasta Lublin.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: 1. Etap I: 1.1. Wykonanie następujących elementów iluminacji: a) Prezent z przejściem 1 – szt. b) Altana z przejściem 1 – szt. c) Anielskie skrzydła – 1 szt. d) Ramka – 1 szt. e) Dekoracja latarniowa – 9 szt. f) Anioł – 2 szt. 1.2. Modernizacja następujących elementów będących w posiadaniu Zamawiającego: a) Choinka 10 m imitująca naturalny świerk- rozbudowa o dodatkowy dolny segment do wysokości 13 m. b) Dekoracja wolnostojąca 3D w postaci figury anioła, 2 sztuki. 1.3. Montaż wraz z podłączeniem do sieci energetycznej wykonanych i modernizowanych elementów iluminacji oraz będących w posiadaniu Zamawiającego w sezonie 2019/2020 w lokalizacji opisanej poniżej: a) Prezent z przejściem – lokalizacja: Plac Łokietka, przed Bramą Krakowską b) Altana z przejściem – lokalizacja: Plac po Farze c) Anielskie skrzydła – lokalizacja: Plac Litewski d) Ramka – lokalizacja: ul. Rynek przed budynkiem Trybunału Koronnego e) Dekoracja latarniowa – lokalizacja: Plac Litewski f) 2 x Anioł – lokalizacja: Plac Litewski g) Choinka – lokalizacja: Plac Łokietka h) Dekoracja wolnostojąca 3D w postaci figury anioła 2 sztuki – lokalizacja Stare Miasto w Lublinie i) 15 elementów latarniowych 3D w formie rozety, montaż na słupach oświetlenia ulicznego j) 14 elementów ozdobnych 3D drzewek w formie rozety, montaż wokół 14 drzewek w ciągu deptaka - ul. Krakowskiego Przedmieścia k) Element 2D w formie “renesansowej pary”, montaż w przestrzeni Placu Litewskiego w Lublinie l) Element 2D w formie “poety”, montaż w przestrzeni Placu Litewskiego w Lublinie m) Napis wolnostojący 3D, montaż w przestrzeni Placu Litewskiego w Lublinie n) Element 2D w postaci “bombki do siedzenia”, montaż w przestrzeni Placu Litewskiego w Lublinie 2. Etap II: 2.1. Demontaż wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3. wraz z transportem i złożeniem do magazynu Zamawiającego znajdującego się na terenie Lublina w sezonie 2019/2020. 3. Etap III: Montaż wszystkich elementów wymienionych w pkt. 1.3. wraz z podłączeniem do sieci energetycznej w sezonie 2020/2021. 4. Etap IV: Demontaż wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3. wraz z transportem i złożeniem do magazynu Zamawiającego znajdującego się na terenie Lublina w sezonie 2020/2021. 5. Etap V: Montaż wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3. wraz z podłączeniem do sieci energetycznej w sezonie 2021/2022. 6. Etap VI: Demontaż wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3. wraz z transportem i złożeniem do magazynu Zamawiającego znajdującego się na terenie Lublina w sezonie 2021/2022.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31611000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną