Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu pomieszczeń, wymianie wykładzin podłogowych oraz wymianie osłon okiennych przeciwsłonecznych w Placówce Terenowej KRUS w Łukowie

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-325 Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka
 • Telefon/fax: tel. 817 463 191 , fax. 817 462 238
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie
  ul. Droga Męczenników Majdanka 12
  20-325 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 817 463 191, fax. 817 462 238
  REGON: 12513262001310
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krus.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu pomieszczeń, wymianie wykładzin podłogowych oraz wymianie osłon okiennych przeciwsłonecznych w Placówce Terenowej KRUS w Łukowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest malowanie pomieszczeń, wymiana wykładzin podłogowych oraz wymiana osłon okiennych przeciwsłonecznych w Placówce Terenowej KRUS w Łukowie przy ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 42 a, 21-400 Łuków. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pełnej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi w formie pisemnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną