Świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych z obiektów MOSIR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-609 Lublin, ul. Filaretów
 • Telefon/fax: tel. 81 466 51 00 , fax. 81 466 51 01
 • Data zamieszczenia: 2020-06-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Filaretów 44
  20-609 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 466 51 00, fax. 81 466 51 01
  REGON: 60972765000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Lublin

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych z obiektów MOSIR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych z obiektów MOSIR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. wraz z dostarczeniem pojemników na odpady. Zamówieniem objęta są następujące obiekty Zamawiającego: a) Aqua Lublin przy Al. Zygmuntowskich 4 b) Hala Widowiskowo-Sportowa im. Z. Niedzieli przy Al. Zygmuntowskich 4 c) Icemania przy Al. Zygmuntowskich 4 d) Miasteczko Ruchu Drogowego przy Al. Zygmuntowskich 4 e) Stadion Miejski przy Al. Zygmuntowskich 5 f) Centrum Sportowo-Rekreacyjne Łabędzia przy ul. Łabędziej 4 g) Stadion Lekkoatletyczny przy Al. Piłsudskiego 22 h) Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. K. Wielkiego 8 i) Budynek Adm. Berlin przy ul. Filaretów 44 j) Stadion Arena Lublin przy ul. Stadionowej 1 k) Kompleks Basenów "Słoneczny Wrotków" przy ul. Osmolickiej 9 l) Biuro MOSiR przy ul. Krężnickiej 6 m) Stadion Kresowa przy ul. Kresowej 5 n) Targowisko Kresowa przy ul. Kresowej 5 Szczegółowe wymagania w stosunku do usługi stanowiącej przedmiot zamówienia w tym również jej zakres zawiera Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/kosztorys ofertowy stanowiący zał. Nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną