Świadczenie usług w zakresie przewozu zwłok i szczątków ludzkich na obszarze oraz poza obszarem działania Prokuratury Rejonowej w Radzyniu Podlaskim.

Prokuratura Okręgowa w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-950 Lublin, Okopowa
 • Telefon/fax: tel. 81 534 97 06, , fax. 81 528 20 66
 • Data zamieszczenia: 2020-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Lublinie
  Okopowa 2a
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 534 97 06, , fax. 81 528 20 66
  REGON: 00000035900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.lublin.po.gov.pl/index.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Lublinie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie przewozu zwłok i szczątków ludzkich na obszarze oraz poza obszarem działania Prokuratury Rejonowej w Radzyniu Podlaskim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług w zakresie przewozu zwłok i szczątków ludzkich na obszarze oraz poza obszarem działania Prokuratury Rejonowej w Radzyniu Podlaskim. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a) przyjęcie zlecenia na przewóz zwłok oraz przyjazd na miejsce wskazane, b) włożenie zwłok do worka, c) włożenie worka ze zwłokami do pojazdu Wykonawcy, d) przewiezienie zwłok na miejsce wskazane przez wydającego zlecenie, e) zdjęcie zwłok w miejscu wskazanym oraz przekazanie uprawnionym organom, f) zapewnienie niezbędnych środków technicznych i materiałów (pojazd specjalistyczny, worek, nosze, środki dezynfekujące, odzież ochronna, rękawice dla osób wykonujących usługę, itp.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną