Świadczenie usług napraw bieżących oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji woj. lubelskiego

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-019 Lublin, ul. Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 815 354 606 , fax. 815 354 313
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
  ul. Narutowicza 73
  20-019 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 354 606, fax. 815 354 313
  REGON: 43068905200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://lubelska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług napraw bieżących oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji woj. lubelskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw bieżących oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji woj. lubelskiego. 2. Zakres zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach od nr 1.1 do nr 1.7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz we wzorze umowy. 3. Zakres usługi obejmuje: 1) naprawy bieżące - weryfikację zakresu uszkodzeń oraz wymianę uszkodzonych części mechanicznych i elektrycznych w wyniku awarii lub innych zdarzeń, które wystąpiły w trakcie użytkowania pojazdu; 2) obsługę techniczną (OT) - czynności wykonywane przy pojeździe po przebiegach lub czasookresie, zgodnie z zakresem określonym przez producenta, z uwzględnieniem wiedzy na temat dostępnych technologii, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, w tym: a) komputerowe badanie układów elektrycznych wraz z dokonaniem wszelkich ustawień wynikających z wykonywanego przeglądu, b) wymiana oleju wraz z filtrem oleju (bez kosztów oleju i filtra), c) sprawdzenie szczelności układu olejowego, d) sprawdzenie szczelności układu chłodzenia, e) sprawdzenie szczelności układu paliwowego, f) sprawdzenie szczelności układu dolotowego i wydechowego, g) sprawdzenie poprawności działania układu napędu osprzętu silnika (napinacz, rolki, pasek), h) umieszczenie stosownej informacji o obsłudze w pojeździe (informacja o wymianie oleju wraz z przebiegiem) oraz w książce serwisowej /przeglądów; 3) wymianę opony wraz z wyważaniem – demontaż koła z pojazdu, demontaż opony, montaż nowej opony, pompowanie koła, wyważenie koła, montaż koła do pojazdu; 4) wymianę koła bez wyważania – demontaż, montaż koła pojazdu; 5) wyważenie koła – demontaż koła z pojazdu, wyważenie koła, montaż koła do pojazdu; 6) naprawę koła – zespół czynności mających na celu przywrócenie pełnej sprawności technicznej koła zgodnych z techniką naprawy wraz z wyważeniem i materiałami; 7) serwis klimatyzacji - spuszczenie czynnika, wyczyszczenie układu, sprawdzenie szczelności, wpuszczenie czynnika wraz z olejem (koszt nowego/uzupełnionego czynnika rozliczany zostanie zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 8 wzoru umowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50112000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną