Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-137 Lublin, Marii Koryznowej
 • Telefon/fax: tel. 081466 53 00, , fax. 081 466 53 01
 • Data zamieszczenia: 2019-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  Marii Koryznowej 2 d
  20-137 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081466 53 00, , fax. 081 466 53 01
  REGON: 41654130000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.lublin.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie – załatwienie wszelkich formalności związanych z pogrzebem (pochówek dzieci). Szczegółowy zakres i wielkość usługi określony został w załączniku nr 1.1. – Wycena Wykonawcy do SIWZ. Zamówienie nie jest podzielone na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98371000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną