Usługa związana z publikacjami Informatora Turystycznego Województwa Lubelskiego i Atlasu Rowerowego Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo

Województwo Lubelskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Lubelskie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera
 • Telefon/fax: tel. 81 44 16 636, , fax. 81 44 16 535
 • Data zamieszczenia: 2020-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubelskie
  ul. Artura Grottgera 4
  20-029 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 44 16 636, , fax. 81 44 16 535
  REGON: 43101917000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa związana z publikacjami Informatora Turystycznego Województwa Lubelskiego i Atlasu Rowerowego Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ I: Usługa tłumaczenia, opracowania graficznego, składu, korekty i druku Informatora Turystycznego Województwa Lubelskiego wraz z jego dostarczeniem oraz rozładunkiem przez Wykonawcę w miejscu (na terenie miasta Lublina) wskazanym przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowi Załącznik Nr 1a do SIWZ. Zamówienie realizowane w ramach projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. CZĘŚĆ II: Usługa druku i dostawy Atlasu Rowerowego Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo - województwo lubelskie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowi Załącznik Nr 1b do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79822000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną