Usługa wynajmu autokarów wraz z kierowcą

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-031 Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej
 • Telefon/fax: tel. 815 375 965 , fax. 815 375 965
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
  20-031 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 375 965, fax. 815 375 965
  REGON: 13530000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umcs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wynajmu autokarów wraz z kierowcą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu autokarów wraz z kierowcą do przewozu studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, podzielona na sześć części: Część 1: Wynajem autokarów wraz z kierowcą o ilości miejsc siedzących od 9 do 20. Część 2: Wynajem autokarów wraz z kierowcą o ilości miejsc siedzących od 21 do 29. Część 3: Wynajem autokarów wraz z kierowcą o ilości miejsc siedzących od 36 do 45. Część 4: Wynajem autokarów wraz z kierowcą o ilości miejsc siedzących od 46 do 53. Część 5: Wynajem autokarów wraz z kierowcą o ilości miejsc siedzących od 57 do 63. Część 6: Wynajem autokarów wraz z kierowcą do przewozu pracowników oraz studentów Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach o ilości miejsc siedzących od 9 do 45. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60170000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną