Usługa tłumaczenia pisemnego tekstów specjalistycznych z terminologią z zakresu literaturoznawstwa w ramach prowadzonych badań naukowych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-950 Lublin, Al. Racławickie
 • Telefon/fax: tel. (81) 445 41 59 , fax. (81) 445 41 63
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Al. Racławickie 14
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. (81) 445 41 59, fax. (81) 445 41 63
  REGON: 51406400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa tłumaczenia pisemnego tekstów specjalistycznych z terminologią z zakresu literaturoznawstwa w ramach prowadzonych badań naukowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa tłumaczenia pisemnego tekstów specjalistycznych z terminologią z zakresu literaturoznawstwa w ramach prowadzonych badań naukowych. 2. Usługa będzie polegać na wykonaniu tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na angielski tekstu specjalistycznego z terminologią z zakresu literaturoznawstwa o objętości 472 stron (1 strona = 1800 znaków ze spacjami) oraz naniesieniu poprawek po uwagach redaktora na potrzeby publikacji książki dr hab. Tomasza Garbola: Po Upadku. O twórczości Czesława Miłosza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań Zamawiającego znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79530000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną