Usługa składu i druku Pisma Samorządu Województwa Lubelskiego „Lubelskie.pl”

Województwo Lubelskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Lubelskie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera
 • Telefon/fax: tel. 81 44 16 636, , fax. 81 44 16 535
 • Data zamieszczenia: 2020-06-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubelskie
  ul. Artura Grottgera 4
  20-029 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 44 16 636, , fax. 81 44 16 535
  REGON: 43101917000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa składu i druku Pisma Samorządu Województwa Lubelskiego „Lubelskie.pl”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa składu komputerowego, drukowania i dostawy 5 wydań Pisma Samorządu Województwa Lubelskiego „Lubelskie.pl”, w nakładzie 20 000 (dwadzieścia tysięcy) egzemplarzy na każde wydanie. Parametry techniczne pisma: format A 4, objętość 28 stron + okładka, papier – środek kreda 90 g silk, okładka kreda 170 g uszlachetniona jednostronnie folią soft touch, kolor 4x4 okładka i środek, szycie zeszytowe – 2 eurozszywki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1. Zgodność złożonej oferty z wymaganiami określonymi w SIWZ będzie weryfikowana na dzień składania ofert.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79800000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną