Usługa naprawy Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej - województwo lubelskie z podziałem na dwie części.

Województwo Lubelskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Lubelskie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera
 • Telefon/fax: tel. 81 44 16 636, , fax. 81 44 16 535
 • Data zamieszczenia: 2020-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubelskie
  ul. Artura Grottgera 4
  20-029 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 44 16 636, , fax. 81 44 16 535
  REGON: 43101917000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa naprawy Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej - województwo lubelskie z podziałem na dwie części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa naprawy Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej - województwo lubelskie z podziałem na części. W części pierwszej przedmiotem zamówienia jest usługa naprawy Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej w miejscowości Uhnin, gmina Dębowa Kłoda. W części drugiej przedmiotem zamówienia jest usługa naprawy Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej w miejscowości Kolonia Miączyn, gmina Miączyn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla obu części stanowi załącznik nr 1. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub obie części powyższego zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną