Usługa kompleksowego przewozu mebli i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby relokacji Kampusu Wschodniego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-950 Lublin, Al. Racławickie
 • Telefon/fax: tel. (81) 445 41 59 , fax. (81) 445 41 63
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Al. Racławickie 14
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. (81) 445 41 59, fax. (81) 445 41 63
  REGON: 51406400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa kompleksowego przewozu mebli i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby relokacji Kampusu Wschodniego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym przewozie mebli i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby relokacji Kampusu Wschodniego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. 3.Zamawiający informuje, iż przed rozpoczęciem prac nad opracowaniem oferty oraz określeniu jej ceny Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną w budynkach położonych w Lublinie przy: ul. Droga Męczenników Majdanka 70, ul. Spokojnej 1, Al. Racławickich 14, ul. Niecała 8, ul. Konstantynów 1, w których mają być wykonywane usługi. Wizję lokalną w celu zapoznania się z warunkami realizacji usługi oraz ewentualnymi utrudnieniami i uwarunkowaniami logistycznymi mającymi wpływ na cenę oferty można będzie przeprowadzić po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z następującymi osobami: Panią Elizą Mazur nr tel. 81 454-52-55, Panią Martą Gemborys nr tel.: 81 445 43 93, Panią Anną Ziółek, nr tel.: 81 445 49 75.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną