Sukcesywny odbiór odpadów

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-442 Lublin, Abramowicka
 • Telefon/fax: tel. 817 286 439, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
  Abramowicka 2
  20-442 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 817 286 439, , fax. -
  REGON: 43101904600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.snzoz.lublin.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywny odbiór odpadów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZADANIE 1: Sukcesywny odbiór odpadów o kodzie 19 08 01 (skratki) z sita pionowego przy przepompowni szpitalnej, w ilości i asortymencie opisanym w załączniku nr 2 do SIWZ- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. ZADANIE 2: Sukcesywny odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych (odbiór wyspecjalizowanym transportem z punktu składowania odpadów przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie, unieszkodliwianie z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa), w ilości i asortymencie opisanym w załączniku nr 2 do SIWZ- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. ZADANIE 3: Sukcesywny odbiór odpadów komunalnych stałych z nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 i ul. Abramowickiej 4B oraz utrzymanie dostarczonych pojemników w należytym stanie sanitarnym (mycie i dezynfekcja), w ilości i asortymencie opisanym w załączniku nr 2 do SIWZ- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną