Sukcesywne dostawy odczynników diagnostycznych - 10 zadań

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-090 Lublin, ul. Jaczewskiego
 • Telefon/fax: tel. 817 184 410 , fax. 817 478 646
 • Data zamieszczenia: 2020-06-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
  ul. Jaczewskiego 2
  20-090 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 817 184 410, fax. 817 478 646
  REGON: 28852100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imw.lublin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy odczynników diagnostycznych - 10 zadań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywne dostawy odczynników diagnostycznych - 10 zadań o parametrach określonych w załączniku nr 1 formularz asortymentowo – cenowy. Zadanie nr 1 - Zestawy diagnostyczne jak w katalogu bioMerieux lub równoważne, kompatybilne dla użytkowanego analizatora Mini Vidas Zadanie nr 2- Zestawy diagnostyczne jak w katalogu Mikrogen lub równoważne Zadanie nr 3- Zestawy diagnostyczne jak w katalogu BIOMEDICA lub równoważne Zadanie nr 4 - Zestawy diagnostyczne jak w katalogu NovaTec Immunodiagnostica GmbH lub równoważne Zadanie nr 5 - Zestawy diagnostyczne jak w katalogu Fuller Laboratories lub równoważne Zadanie nr 6 - Zestawy diagnostyczne jak w katalogu FOCUS Diagnostics lub równoważne Zadanie nr 7 - Zestawy diagnostyczne jak w katalogu EUROIMMUN lub równoważne Zadanie nr 8 - Zestawy diagnostyczne jak w katalogu Institut Virion/Serion GmbH lub równoważne Zadanie nr 9 - Zestawy diagnostyczne jak w katalogu Bordier Affinity products SA lub równoważne Zadanie nr 10 - Zestawy diagnostyczne jak w katalogu DRG International lub równoważne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną