Sukcesywna dostawa wody źródlanej na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-075 Lublin, ul. Ogrodowa
 • Telefon/fax: tel. 81 534 92 39 , fax. 81 5349239, 5324467
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
  ul. Ogrodowa 21
  20-075 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 534 92 39, fax. 81 5349239, 5324467
  REGON: 17511575001610
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa wody źródlanej na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wody źródlanej na potrzeby GDDKiA Oddział w Lublinie wraz z podległymi Rejonami wg. części: Cz.1. Dostawa wody źródlanej niegazowanej w butlach do dystrybutorów. Cz.2. Dostawa wody źródlanej gazowanej i niegazowanej w butelkach 0,5 l.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15981000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną