„Sukcesywna dostawa przetworów mlecznych i mleka do ośmiu placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie na rok 2020”

Miejski Zespół Żłobków w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-411 Lublin, Wolska
 • Telefon/fax: tel. 814664991 , fax. 814664991
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zespół Żłobków w Lublinie
  Wolska 5
  20-411 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814664991, fax. 814664991
  REGON: 43091020300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zlobki.lublin.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Scentralizowana Jednostka Organizacyjna Gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sukcesywna dostawa przetworów mlecznych i mleka do ośmiu placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie na rok 2020”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa przetworów mlecznych i mleka do ośmiu placówek Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie, odpowiadającym szczegółowo normom branżowym i ogólnej normie handlowej określonej w obowiązujących przepisach prawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w kosztorysie cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną