Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na potrzeby wyżywieniw uczniów i dzieci w Szkole Podstawowej nr 52 im Marii Konopnickiej w Lublinie

Szkoła Postawowa nr 52 w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Postawowa nr 52 w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-281 Lublin, ul. Wł. Jagiełły
 • Telefon/fax: tel. 81 746 81 77 , fax. 81 746 81 77
 • Data zamieszczenia: 2019-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Postawowa nr 52 w Lublinie
  ul. Wł. Jagiełły 11
  20-281 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 746 81 77, fax. 81 746 81 77
  REGON: 43251199600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://sp52lublin.edupage.org/PRZETARGI
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szkoła

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na potrzeby wyżywieniw uczniów i dzieci w Szkole Podstawowej nr 52 im Marii Konopnickiej w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nabiału (zał. nr 1 do formularza ofertowego) do stołówki szkolnej na potrzeby wyżywieniw uczniów i dzieci w Szkole Podstawowej nr 52 im Marii Konopnickiej w Lublinie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji dostaw określony został w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną