Serwisowanie urządzeń do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-019 Lublin, ul. Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 815 354 606 , fax. 815 354 313
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
  ul. Narutowicza 73
  20-019 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 354 606, fax. 815 354 313
  REGON: 43068905200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lubelska.policja.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Serwisowanie urządzeń do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest serwisowanie urządzeń do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym typu: Pakiet nr 1 - miernik prędkości Rapid 2K, 2Ka (36 szt.), miernik prędkości Rapid L (4 szt.), Pakiet nr 2 - videorejestrator Videorapid 2,2A (20 szt.), videorejestrator Videorapid 2A z Iskrą (10 szt.), Pakiet nr 3 - miernik prędkości Iskra 1 (8 szt.) Pakiet nr 4 - videorejestrator PolCam PC 2006 (16 szt.) Pakiet nr 5 - miernik prędkości Ultra Lyte 200 LR (14 szt.), miernik prędkości Ultra Lyte 100 LR (56 szt.) - łącznie z zapewnieniem przez Wykonawcę wszystkich części zamiennych fabrycznie nowych i materiałów eksploatacyjnych celem przeprowadzenia przeglądów technicznych oraz napraw. 2. Szczegółowy zakres usługi (opis przedmiotu zamówienia) określony jest w załącznikach od nr 1.1 do 1.5 do SIWZ oraz we wzorach umów – załącznik nr 5A i 5B do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50413000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną