Serwis i konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznej infrastruktury technicznej mechaniki scenicznej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-037 Lublin, Plac Teatralny
 • Telefon/fax: tel. 533 334 142
 • Data zamieszczenia: 2020-06-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
  Plac Teatralny 1
  20-037 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 533 334 142
  REGON: 61730797000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spotkaniakultur.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Serwis i konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznej infrastruktury technicznej mechaniki scenicznej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest serwis, konserwacja i przeglądy urządzeń i instalacji elektrycznej infrastruktury technicznej mechaniki scenicznej oraz ich naprawy pozagwarancyjne w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (Sala Operowa, Sala Kameralna oraz Sala Kinowa). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a oraz 1b do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną