Roboty budowlane polegające na remoncie i termomodernizacji budynku mieszkalnego z lokalem użytkowym przy ul. Lubomelskiej 5 w Lublinie.

Zarząd Nieruchomości Komunalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Nieruchomości Komunalnych
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-112 Lublin, ul. Grodzka
 • Telefon/fax: tel. 815 371 200 , fax. 815 371 201
 • Data zamieszczenia: 2019-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Nieruchomości Komunalnych
  ul. Grodzka 12
  20-112 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 371 200, fax. 815 371 201
  REGON: 43078394000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.znk-lublin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na remoncie i termomodernizacji budynku mieszkalnego z lokalem użytkowym przy ul. Lubomelskiej 5 w Lublinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie i termomodernizacji budynku mieszkalnego z lokalem użytkowym przy ul. Lubomelskiej 5 w Lublinie, usytuowanego na działce nr 6/4 w obrębie nr 36 - Śródmieście. Roboty budowlane obejmują w szczególności: • remont zabezpieczający ścian na parterze budynku w lokalu użytkowym • termoizolacja ścian i stropu nad III (ostatnim) piętrem • wymiana okien i drzwi zewnętrznych • pomieszczenie na węzeł c.o. • schody zewnętrzne od strony podwórka • remont dachu • wentylacje grawitacyjne w lokalach mieszkalnych • likwidacja pustostanu na poddaszu, rozbiórka ścianek i stropu nad lokalem • instalacja wod-kan, c.o., gazowa Przyłącze ciepłownicze oraz węzeł cieplny nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia – zostaną wykonane przez LPEC. UWAGA! Termin realizacji prac zabezpieczających w lokalu użytkowym (ok. 5 tygodni) należy uzgodnić z jego najemcą podczas wprowadzenia na roboty będące przedmiotem zamówienia. Budynek jest zlokalizowany w granicach zespołu urbanistycznego Starego Miasta i Śródmieścia wpisanego pod nr A/153.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną