Remont lokali mieszkalnych, kwater internatowych i kwater przed ponownym zasiedleniem w m. Chełm, Zamość, Lublin, Hrubieszów, Grójec, Radom, Siedlce, Jarosław, Rzeszów, Dęblin, Biała Podlaska, Nisko

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-309 Lublin, Łęczyńska
 • Telefon/fax: tel. 814 746 100, , fax. 814 746 123
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Lublinie
  Łęczyńska 1
  20-309 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814 746 100, , fax. 814 746 123
  REGON: 11263946003460
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont lokali mieszkalnych, kwater internatowych i kwater przed ponownym zasiedleniem w m. Chełm, Zamość, Lublin, Hrubieszów, Grójec, Radom, Siedlce, Jarosław, Rzeszów, Dęblin, Biała Podlaska, Nisko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont lokali mieszkalnych, kwater internatowych i kwater przed ponownym zasiedleniem w m. Chełm, Zamość, Lublin, Hrubieszów, Grójec, Radom, Siedlce, Jarosław, Rzeszów, Dęblin, Biała Podlaska, Nisko. Szczegółowy zakres robót stanowi załącznik w postaci przedmiarów robót, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla odpowiedniej części stanowi załącznik nr 6 do SIWZ , Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną