Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie przy ul. Sadowej 5

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-883 Lublin, T. Szeligowskiego
 • Telefon/fax: tel. 81 452 23 00, , fax. 81 452 23 06
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
  T. Szeligowskiego 24
  20-883 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 452 23 00, , fax. 81 452 23 06
  REGON: 10228770000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubelskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie przy ul. Sadowej 5
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Lublinie przy ul. Sądowej 5, w tym remont holu wejściowego i głównej klatki schodowej oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby urządzeń wielofunkcyjnych. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: 1) Zadanie nr 1 – remont holu wejściowego oraz głównej klatki schodowej w budynku będącym siedzibą Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie przy ul. Sądowej 5; 2) Zadanie nr 2 – dostosowanie pomieszczeń na potrzeby urządzeń wielofunkcyjnych w budynku będącym siedzibą Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie przy ul. Sądowej 5. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt umowy oraz załączniki nr 1 i nr 2 do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną