Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu polegającego na wymianie wykładzin w siedzibach urzędów skarbowych na terenie województwa lubelskiego.

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-883 Lublin, T. Szeligowskiego
 • Telefon/fax: tel. 81 452 23 00, , fax. 81 452 23 06
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
  T. Szeligowskiego 24
  20-883 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 452 23 00, , fax. 81 452 23 06
  REGON: 10228770000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubelskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu polegającego na wymianie wykładzin w siedzibach urzędów skarbowych na terenie województwa lubelskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu polegającego na wymianie wykładzin w siedzibach urzędów skarbowych na terenie województwa lubelskiego. 2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 4 części, które nazwano „zadaniami”: Zadanie nr 1 Wymiana wykładzin podłogowych w Urzędzie Skarbowym w Radzyniu Podlaskim, ul. Lubelska 1/2, 21 - 300 Radzyń Podlaski; Zadanie nr 2 Wymiana wykładzin podłogowych w Urzędzie Skarbowym w Puławach, ul. Władysława Grabskiego 4, 24-100 Puławy; Zadanie nr 3 Wymiana wykładzin podłogowych w Lubelskim Urzędzie Skarbowym w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin; Zadanie nr 4 Wymiana wykładzin podłogowych w Urzędzie Skarbowym w Opolu Lubelskim ul. Józefa Piłsudskiego 12, 24-300 Opole Lubelskie. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadań od nr 1 do nr 4 (opis i zakres robót, minimalne wymagania dla użytych materiałów) zawierają: 1) Załącznik nr 1 do umowy – Opracowanie techniczne (dokumentacja projektowa) - wykonanie robót remontowych polegających na wymianie wykładzin w pomieszczeniach biurowych, 2) Załącznik nr 1.1 do Opracowania technicznego – Zestawienie powierzchni do wymiany wykładzin – Urząd Skarbowy w Radzyniu Podlaskim, 3) Załącznik nr 1.2 do Opracowania technicznego – Zestawienie powierzchni do wymiany wykładzin – Urząd Skarbowy w Puławach, 4) Załącznik nr 1.3 do Opracowania technicznego – Zestawienie powierzchni do wymiany wykładzin – Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie, 5) Załącznik nr 1.4 do Opracowania technicznego – Zestawienie powierzchni do wymiany wykładzin – Urząd Skarbowy w Opolu Lubelskim. 6) Załącznik nr 2 do umowy - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną