Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pogwarancyjnych w zakresie napraw oraz przeglądów urządzeń drukujących Izby Administracji Skarbowej w Lublinie – na terenie: Biłgoraja, Hrubieszowa, Tomaszowa Lubelskiego, Zamościa, Zosina, Dołhobyczowa, Hrebennego

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-883 Lublin, T. Szeligowskiego
 • Telefon/fax: tel. 81 452 23 00, , fax. 81 452 23 06
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
  T. Szeligowskiego 24
  20-883 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 452 23 00, , fax. 81 452 23 06
  REGON: 10228770000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pogwarancyjnych w zakresie napraw oraz przeglądów urządzeń drukujących Izby Administracji Skarbowej w Lublinie – na terenie: Biłgoraja, Hrubieszowa, Tomaszowa Lubelskiego, Zamościa, Zosina, Dołhobyczowa, Hrebennego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogwarancyjnych w zakresie napraw oraz przeglądów urządzeń drukujących Izby Administracji Skarbowej w Lublinie - na terenie: Biłgoraja, Hrubieszowa, Tomaszowa Lubelskiego, Zamościa, Zosina, Dołhobyczowa, Hrebennego zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej SIWZ. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do umowy – Opisie przedmiotu zamówienia. 3.Informacja o lokalizacji urządzeń objętych umową zawarta jest w załączniku nr 2 do umowy – Wykazie urządzeń objętych przedmiotem umowy wraz z określeniem ich lokalizacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50313000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną