Przetarg nieograniczony na dostawę mebli dla Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-883 Lublin, T. Szeligowskiego
 • Telefon/fax: tel. 81 452 23 00, , fax. 81 452 23 06
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
  T. Szeligowskiego 24
  20-883 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 452 23 00, , fax. 81 452 23 06
  REGON: 10228770000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubelskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę mebli dla Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli dla Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. 2.Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 niżej wymienione części: Oferta częściowa nr 1 - SZAFY METALOWE i NADSTAWKI Oferta częściowa nr 2 - MEBLE BIUROWE: biurka, stoliki, kontenerki i szafki Oferta częściowa nr 3 - FOTELE i KRZESŁA BIUROWE 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (opis cech, parametrów, funkcjonalności) zawarty jest w załączniku nr 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia. 4. Wykaz jednostek zamawiającego i adresy miejsc dostawy poszczególnych mebli wraz z wykazem ilościowym dostarczanych do nich mebli stanowi załącznik nr 2 do umowy – adresy miejsc dostawy mebli wraz z wykazem ilościowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną