Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi dla ambulansów oraz samochodów osobowych.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-043 Lublin, ul. Spadochroniarzy
 • Telefon/fax: tel. 815 337 790 , fax. 815 337 800
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
  ul. Spadochroniarzy 8
  20-043 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 337 790, fax. 815 337 800
  REGON: 43101862100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi dla ambulansów oraz samochodów osobowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi dla ambulansów oraz samochodów osobowych na dz. nr 29/17, ark. 3, obr. 5 Czechówka Górna Wieś przy ul. Kompozytorów Polskich w Lublinie, łącząca al. M. Smorawińskiego z al. Kompozytorów Polskich umożliwiającej dojazd do budynku WPR SP ZOZ w Lublinie na terenie dzielnicy Czechów. Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi ma polegać na: - rozbiórce dróg i ciągów pieszych, - oczyszczeniu mechanicznym oraz skropieniu asfaltem nawierzchni drogowych, - robotach remontowych w obrębie jezdni, chodników i parkingu, - regulacji studzienek, - budowie i renowacji trawników. Szczegóły dotyczące realizacji całości robót budowlanych oraz normy, jakie muszą spełniać zastosowane materiały, związane z wykonaniem przedmiotowej przebudowy zostały opisane w załączniku nr 2 do SIWZ ( Zał nr 2A, 2B, 2C i 2D ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną