Przebudowa boiska do piłki nożnej (trawa syntetyczna) wraz z oświetleniem, zainstalowanie piłkochwytów i monitoringu, wykonaniem muru oporowego, wyposażenie boiska" w ramach zadania pn. "Sygnał od nowa" w ramach II Budżetu Obywatelskiego-zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Gmina Lublin ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Lublin
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-109 Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka
 • Telefon/fax: tel. 814 663 000 , fax. 814 663 001
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lublin
  Pl. Króla Władysława Łokietka 1
  20-109 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814 663 000, fax. 814 663 001
  REGON: 43101951400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lublin.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa boiska do piłki nożnej (trawa syntetyczna) wraz z oświetleniem, zainstalowanie piłkochwytów i monitoringu, wykonaniem muru oporowego, wyposażenie boiska" w ramach zadania pn. "Sygnał od nowa" w ramach II Budżetu Obywatelskiego-zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres zamówienia obejmuje: 1.1. wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy wypełnionej granulatem gumowym, z piłkochwytami, murami oporowymi MO-01, MO-03, instalacją oświetlenia i monitoringu terenu boiska i części działki, montażem osprzętu sportowego,przełożeniem sieci wodociągowej ( odcinek A-B) 1.2. utwardzenie części nawierzchni działki oraz wykonania dojść, 1.3. wykonanie miejsc: 3 miejsc parkingowych i 2 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych 1.4. - wykonanie piłkochwytów oraz niezbędnego ogrodzenia boiska. A/ Boisko do piłki nożnej o nawierzchni syntetycznej. Boisko pełnowymiarowe, pole gry 90x55 m, wybiegi za bramkami 5 m, za liniami bocznymi boiska 3 m. Całość boiska z polem ochronnym wokół – 100x61 m. Nawierzchnia ze sztucznej trawy 100x61 m ograniczona obrzeżem betonowym 8x30 cm (poza polem 100x61 m). Od strony zachodniej dwie wiaty z ławkami dla zawodników rezerwowych (rozstaw wg wymagań regulaminowych rozgrywek piłki nożnej PZPN). W części środkowej wiata z siedziskami dla sztabu medycznego. Na dwóch słupach – 2 tablice wyników z czasem gry zasilane ze słupów oświetleniowych, sterowane bezprzewodowo. Piłkochwyty od strony południowej (przy dojściu), od strony północnej (przy projektowanym murze oporowym), od strony wschodniej (za polem gry) , od strony zachodniej (za polem gry oraz za wiatami dla rezerwowych i sztabu medycznego). W piłkochwycie od południa brama wjazdowa dla sprzętu przeznaczonego dla konserwacji terenu boiska (np. zwyżka dla wymiany źródeł światła, czesarki do sztucznej trawy, i inne) wraz z utwardzeniem projektowanym łączącym się z istniejącym. Wyposażenie sportowe - Bramki aluminiowe profesjonalne pełnowymiarowe (7,32x2,44m), montowane w tulejach, z kompletem siatek – 2 szt. (1 kpl.) - Bramki aluminiowe profesjonalne pełnowymiarowe (7,32x2,44m), przenośnie, z kompletem siatek – 2 szt. (1 kpl.) - Bramki aluminiowe (5x2m), z systemem montażu, kompletem siatek – 6 szt. - bramki mini aluminiowe przenośne, z siatkami – 6 szt. - tablica sportowa na boiska i stadiony, zasilanie 230V, sterowanie bezprzewodowe – 2 kpl. - tyczki narożnikowe uchylne – 2 kpl. (2x4 szt.) - mur treningowy piłkarski wersja dla seniorów – 5 szt. - mur treningowy piłkarski wersja dla juniorów – 5 szt. - wózek na mur treningowy – 2 szt. - pachołek treningowy wysoki – 30 szt. - bramka treningowa – siatka strzelecka – duża – 1 szt. - bramka treningowa – siatka strzelecka – mała – 1 szt. - marker-znacznik wyznaczający boisko – 150 szt. - zestaw do siatkonogi – piłka nożna treningowa – 1 kpl. - pojemniki na śmieci – 10 szt. - wiata dla zawodników rezerwowych 14-osób- 2 szt. - wiata dla sztabu medycznego 6 -osobowy – 1szt. B/ Piłkochwyty Piłkochwyty boczne wys. 6,1 m . Piłkochwyty "czołowe" za bramkami wys. 6,1 i 4,9 m. Rozstaw między słupami piłkochwytów co 2,5 m. Wypełnienie – siatka piłkochwytowa polipropylenowa zewnętrzna oraz dołem ogrodzenie panelowe. Kolor zielony. Od strony wschodniej furtka. Od strony południowej - brama wjazdowa i furtka wejściowa dla zawodników. Piłkochwyt po stronie północnej kotwiony w koronie muru oporowego MO-01. Inne dostawy: - dostawa ławek z 4 siedziskami – 15 kpl c/ Utwardzenie działki (dojścia) Wykonać dojście z placu manewrowego od strony południowej do bramy w ogrodzeniu boiska oraz wokół boiska do piłki nożnej chodnik-opaskę z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, na warstwie konstrukcyjnej z kruszywa łamanego gr. 15 cm. Odwodnienie utwardzonego terenu – powierzchniowe, wodę skierować na teren zielony działki. D/ Nawierzchnia trawiasta Po wykonaniu prac miejsca w nawierzchni trawiastej uszkodzone w trakcie prowadzenia prac naprawić wykonując nową nawierzchnię trawiastą. W miejscach tych usunąć zanieczyszczenia, duże kamienie, fragmenty pni i korzeni, wyrównać teren, przygotować warstwę urodzajną o gr. min. 20 cm. Następnie wyłożyć wierzchnią warstwę torfu zmieszanego z ziemią rodzimą (pH 5,5-5,6). Wykonać nawierzchnię trawiastą .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną