Projekt, wykonanie i montaż prototypowych urządzeń oczyszczających spaliny dla kotłów na paliwo stałe malej mocy

Politechnika Lubelska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka
 • Telefon/fax: tel. (81)5384103
 • Data zamieszczenia: 2019-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Lubelska
  ul. Nadbystrzycka 38D
  20-618 Lublin, woj. lubelskie
  tel. (81)5384103
  REGON: 00000172600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pollub.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa, publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Projekt, wykonanie i montaż prototypowych urządzeń oczyszczających spaliny dla kotłów na paliwo stałe malej mocy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Projekt, wykonanie i montaż prototypowych urządzeń oczyszczających spaliny dla kotłów na paliwo stałe malej mocy, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42514000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną