Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-093 Lublin, ul. prof. Antoniego Gębali
 • Telefon/fax: tel. 817 185 125, , fax. 817 185 125
 • Data zamieszczenia: 2019-06-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
  ul. prof. Antoniego Gębali 6
  20-093 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 817 185 125, , fax. 817 185 125
  REGON: 43004054100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.usdlublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Aparat elektroniczny do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi STETOSKOP Termometr elektroniczny bezdotykowy SSAK medyczny akumulatorowo - sieciowy - przenośny SSAK ELEKTRYCZNY LAMPA ZABIEGOWA STATYWOWA BEZCIENIOWA LAMPA CZOŁOWA AKUMULATOROWA Manometr do pomiaru ciśnienia Nebulizator do leczenia dolnych dróg oddechowych u noworodków, dzieci i dorosłych. Podgrzewacz do tlenu noworodków, dzieci i dorosłych. Zestaw do tlenoterapii biernej REJESTRATOR HOLTER EKG REJESTRATOR Z OPROGRAMOWANIEM DO ANALIZY WIELOGODZINNEGO MONITOROWANIA CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI Stanowisko do pobierania krwi Stojaki do płynów infuzyjnych MACERATOR DO UTYLIZACJI ZUŻYTYCH NACZYŃ JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Wózek zabiegowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną