Opracowanie „Diagnozy do planu adaptacji do zmian klimatu dla LOF do roku 2030

Gmina Lublin ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Lublin
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-109 Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka
 • Telefon/fax: tel. 814 663 000 , fax. 814 663 001
 • Data zamieszczenia: 2019-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lublin
  Pl. Króla Władysława Łokietka 1
  20-109 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814 663 000, fax. 814 663 001
  REGON: 43101951400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lublin.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie „Diagnozy do planu adaptacji do zmian klimatu dla LOF do roku 2030
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres zamówienia obejmuje: opracowanie „Diagnozy do planu adaptacji do zmian klimatu dla LOF do roku 2030” (zwanej dalej Diagnozą). 1.1 Lubelski Obszar Funkcjonalny (LOF) składa się z 16 jednostek samorządu terytorialnego (dalej JST), z czego dla miast Lublina i Świdnika plany adaptacji do zmian klimatu zostały opracowane. 1.2 Wykaz gmin wchodzących w skład LOF Lp. Nazwa JST Rodzaj 1. Lublin Miasto na prawach powiatu 2. Głusk Gmina wiejska 3. Jabłonna Gmina wiejska 4. Jastków Gmina wiejska 5. Konopnica Gmina wiejska 6. Lubartów Gmina miejska 7. Lubartów Gmina wiejska 8. Mełgiew Gmina wiejska 9. Nałęczów Gmina miejsko-wiejska 10. Niedrzwica Duża Gmina wiejska 11. Niemce Gmina wiejska 12. Piaski Gmina miejsko-wiejska 13. Spiczyn Gmina wiejska 14. Strzyżewice Gmina wiejska 15. Świdnik Gmina miejska 16. Wólka Gmina wiejska 1.3 Diagnoza zostanie opracowana dla 14 JST, ale będzie uwzględniała diagnozy dla Lublina i Świdnika z opracowanych planów adaptacji do zmian klimatu dla tych miast.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90700000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną