Nasadzenia roślinne na terenie miasta Lublin oraz ich pielęgnacja w okresie 12 miesięcy w rejonie I i II.

Gmina Lublin ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Lublin
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-109 Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka
 • Telefon/fax: tel. 814 663 000 , fax. 814 663 001
 • Data zamieszczenia: 2018-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lublin
  Pl. Króla Władysława Łokietka 1
  20-109 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814 663 000, fax. 814 663 001
  REGON: 43101951400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://lublin.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nasadzenia roślinne na terenie miasta Lublin oraz ich pielęgnacja w okresie 12 miesięcy w rejonie I i II.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres zamówienia obejmuje: 1.1. Część (Rejon) I – nasadzenia roślinne na terenie miasta Lublin oraz ich pielęgnacja w okresie 12 miesięcy – w rejonie I (Al. M. Smorawińskiego, ul. Muzyczna, ul. Jaśminowa, ul. Raabego): 1.1.1. Wykonanie nasadzeń roślinnych i prac towarzyszących – etap I, w tym: a) drzewa liściaste, b) drzewa iglaste, c) krzewy liściaste, d) krzewy iglaste, e) trawy ozdobne, f) rozłożenie agrowłókniny, g) kora, h) założenie trawnika, i) dowiezienie ziemi. 1.1.2. Prace pielęgnacyjne w okresie od dnia protokolarnego odbioru wykonanych nasadzeń przez okres 12 miesięcy – etap II. 1.2. Część (Rejon) II – nasadzenia roślinne na terenie miasta Lublin oraz ich pielęgnacja w okresie 12 miesięcy – w rejonie II (ul. Muzyczna – dąb, ul. Chmielarczyka, ul. Narutowicza/Kapucyńska, Skwer im. Kalinowskiego, ul. Szmaragdowa/Sowińskiego, ul. Jezuicka), w tym dostarczenie roślin (dostarczenie 165 szt. pnączy gatunku hedera helix, 125 szt. krzewów liściastych (Spiraea japonica „Anthony Waterer – 50 szt., Spiraea x vanhouttei – 50 szt. oraz Sambucus nigra „Aurea” - 25 szt.) na teren przy ul. Nowy Świat: 1.2.1. Wykonanie nasadzeń roślinnych i prac towarzyszących w tym dostarczenie roślin (dostarczenie 165 szt. pnączy gatunku hedera helix, 125 szt. krzewów liściastych (Spiraea japonica „Anthony Waterer" – 50 szt., Spiraea x vanhouttei – 50 szt. oraz Sambucus nigra „Aurea” - 25 szt.) na teren przy ul. Nowy Świat) – etap I, w tym: a) drzewa liściaste, b) krzewy liściaste, c) byliny/pnącza, d) rozłożenie agrowłókniny, e) kora, f) obrzeża trawnikowe plastikowe, g) przesadzanie krzewów, h) przesadzanie drzew. 1.2.2. Prace pielęgnacyjne w okresie od dnia protokolarnego odbioru wykonanych nasadzeń przez okres 12 miesięcy – etap II.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną