Nasadzenia drzew i krzewów: część I przy budynku Straży Miejskiej i Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Lublin – ul. Podwale 3a, przy ul. Podzamcze (działka nr 25 – w pobliżu „Biskupiaka”) wraz z pielęgnacją nasadzeń w okresie 11 miesięcy; część II Bulwar nad Bystrzycą (wzdłuż Szkoły Muzycznej i Plastycznej w kierunku MPWiK) i stadionie lekkoatletycznym – ul. Piłsudskiego 22 wraz z pielęgnacją nasadzeń w okresie 11 miesięcy.

Gmina Lublin ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Lublin
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-109 Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka
 • Telefon/fax: tel. 814 663 000 , fax. 814 663 001
 • Data zamieszczenia: 2018-11-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lublin
  Pl. Króla Władysława Łokietka 1
  20-109 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814 663 000, fax. 814 663 001
  REGON: 43101951400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://lublin.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nasadzenia drzew i krzewów: część I przy budynku Straży Miejskiej i Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Lublin – ul. Podwale 3a, przy ul. Podzamcze (działka nr 25 – w pobliżu „Biskupiaka”) wraz z pielęgnacją nasadzeń w okresie 11 miesięcy; część II Bulwar nad Bystrzycą (wzdłuż Szkoły Muzycznej i Plastycznej w kierunku MPWiK) i stadionie lekkoatletycznym – ul. Piłsudskiego 22 wraz z pielęgnacją nasadzeń w okresie 11 miesięcy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: 1. Część I - nasadzenia drzew i krzewów przy budynku Straży Miejskiej i Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Lublin – ul. Podwale 3a, przy ul. Podzamcze (działka nr 25 – w pobliżu „Biskupiaka”) wraz z pielęgnacją nasadzeń w okresie 11 miesięcy: 1.1. Wykonanie nasadzeń i prac im towarzyszących, w tym: a) przy budynku Straży Miejskiej w Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Lublin przy ul. Podwale 3a: - drzewa 62 szt., - krzewy: 816 szt. b) ul. Podzamcze (działka nr 25 w pobliżu „Biskupiaka”): - drzewa: 40 szt., - krzewy: 24 szt. RAZEM: drzewa: 102 szt., krzewy: 840 szt., agrowłóknina: 377 m2, kora: 23,5 m3 1.2. Prace pielęgnacyjne w okresie 11 miesięcy od dnia wykonania nasadzeń: a) odchwaszczanie, usunięcie chwastów z korzeniami z jednoczesnym wzruszeniem gleby wokół krzewów, b) systematyczne podlewanie, c) nawożenie, d) cięcia pielęgnacyjne, sanitarne i korygujące – usunięcie pędów martwych, chorych, połamanych i ocierających się między sobą wraz z wywozem biomasy, e) ochrona przed chorobami i szkodnikami według potrzeb w okresie wegetacyjnym, f) okrycie na zimę, g) uzupełnianie kory pod krzewami, h) wymiana uszkodzonych palików, więzadeł oraz siatek, i) usuwanie odrostów u drzew, j) pielęgnacja mis wokół drzew, k) bieżące usuwanie zanieczyszczeń bytowych np. papieru, szkła. 2. Część II - nasadzenia drzew i krzewów Bulwar nad Bystrzycą (wzdłuż Szkoły Muzycznej i Plastycznej w kierunku MPWiK) i stadionie lekkoatletycznym – ul. Piłsudskiego 22 wraz z pielęgnacją nasadzeń w okresie 11 miesięcy: 2.1. Wykonanie nasadzeń i prac im towarzyszących , w tym: a) Bulwar nad Bystrzycą (wzdłuż Szkoły Muzycznej i Plastycznej w kierunku MPWiK): - drzewa 39 szt., - krzewy 58 szt. b) Stadion lekkoatletyczny przy ul. Piłsudskiego 22: - drzewa: 11 szt., - krzewy 278 szt. RAZEM: drzewa 50 szt., krzewy: 336 szt., agrowłókina: 73 m2, kora: 6,2 m3. 2.2. Prace pielęgnacyjne w okresie 11 miesięcy od dnia wykonania nasadzeń: a) odchwaszczanie, usunięcie chwastów z korzeniami z jednoczesnym wzruszeniem gleby wokół krzewów, b) systematyczne podlewanie, c) nawożenie, d) cięcia pielęgnacyjne, sanitarne i korygujące – usunięcie pędów martwych, chorych, połamanych i ocierających się między sobą wraz z wywozem biomasy, e) ochrona przed chorobami i szkodnikami według potrzeb w okresie wegetacyjnym, f) okrycie na zimę, g) uzupełnianie kory pod krzewami, h) wymiana uszkodzonych palików, więzadeł oraz siatek, i) usuwanie odrostów u drzew, j) pielęgnacja mis wokół drzew, k) bieżące usuwanie zanieczyszczeń bytowych np. papieru, szkła.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną