modernizacja instalacji oświetleniowej w Budynku Zespołu Studiów TV w Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Lublinie.

Telewizja Polska S.A. Oddział w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Telewizja Polska S.A. Oddział w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-030 Lublin, ul. Raabego
 • Telefon/fax: tel. 081 5324291 w. 354 , fax. 815 322 009
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Telewizja Polska S.A. Oddział w Lublinie
  ul. Raabego 2
  20-030 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 5324291 w. 354, fax. 815 322 009
  REGON: 10418973000640
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tvp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  modernizacja instalacji oświetleniowej w Budynku Zespołu Studiów TV w Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Lublinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest modernizacja instalacji oświetleniowej w Budynku Zespołu Studiów TV Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Lublinie, poniżej 221000 euro.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31520000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną