Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 37 w Chełmie (w celu przystosowania obiektu do użytkowania przez jednostki organizacyjne Województwa Lubelskiego) wraz z zagospodarowaniem terenu nieruchomości zgodnie z aktualnymi przepisami i potrzebami użytkowymi

Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka
 • Telefon/fax: tel. 81 532 53 25 , fax. 81 532 50 78
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie
  ul. Uniwersytecka 4
  20-029 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 532 53 25, fax. 81 532 50 78
  REGON: 59415200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.znw.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 37 w Chełmie (w celu przystosowania obiektu do użytkowania przez jednostki organizacyjne Województwa Lubelskiego) wraz z zagospodarowaniem terenu nieruchomości zgodnie z aktualnymi przepisami i potrzebami użytkowymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy robót został określony w dokumentacji projektowo – kosztorysowej i obejmuje wykonanie, między innymi: - termomodernizację, w której skład wchodzi m.in.: pokrycie dachu, docieplenie budynku wełną i styropianem, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i schodów zewnętrznych; - montaż windy osobowej z konstrukcją, robotami budowlanymi i instalacjami elektrycznymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania windy wraz z korytarzami; - wykonanie klatki schodowej zewnętrznej; - prace związane ze zmianami funkcjonalnymi pomieszczeń; - modernizację instalacji hydrantowej i przeciwpożarowej; - modernizację c.o.; - modernizację instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z osprzętem i urządzeniami; - przebudowę instalacji teletechnicznej; - modernizację łazienek w tym instalacji wod. – kan; - wykonanie przebudowy przyłącza ciepłowniczego; - wykonanie kanalizacji deszczowej; - wykonanie monitoringu (instalacja kamer i systemu antywłamaniowego); - okablowanie strukturalne; - montaż klimatyzacji w serwerowniach; - wymianę stolarki drzwiowej drewnianej i aluminiowej wewnętrznej i zewnętrznej; - wymianę podłóg i posadzek w tym modernizację klatki schodowej; - malowanie pomieszczeń; - ogrodzenia terenu; - budowę drogi dojazdowej i parkingu wewnętrznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45213150-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną