Kompleksowa organizacja wycieczek edukacyjnych dla Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie w okresie od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz wycieczki dla pracowników Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie w terminie od 01.05.2019 r. do 05.05.2019 r.

Zespół Szkół Nr 12 w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkół Nr 12 w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20810 Lublin, ul. Sławinkowska
 • Telefon/fax: tel. 81 466 46 10 , fax. 81 466 46 10
 • Data zamieszczenia: 2019-01-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Nr 12 w Lublinie
  ul. Sławinkowska 50
  20810 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 466 46 10, fax. 81 466 46 10
  REGON: 6169888100000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa organizacja wycieczek edukacyjnych dla Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie w okresie od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz wycieczki dla pracowników Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie w terminie od 01.05.2019 r. do 05.05.2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa polegająca na kompleksowej organizacji wycieczek edukacyjnych dla wychowanków Przedszkola 86 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 i Gimnazjum 27 wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 12 w Lublinw okresie od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz wycieczki dla pracowników Zespołu Szkół nr 12 w Lublin w terminie od 01.05.2019 r. do 05.05.2019 r.”. Zadanie nr 1 Kompleksowa organizacja wycieczek edukacyjnych dla wychowanków Przedszkola 86 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie, Zadanie nr 2 Kompleksowa organizacja wycieczek edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 i Gimnazjum 27 wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie, Zadanie nr 3 Kompleksowa organizacja wycieczki lotniczej dla pracowników Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63510000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną