Kompleksowa organizacja imprezy plenerowej pn. „Święto Ziół”.

Województwo Lubelskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Lubelskie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera
 • Telefon/fax: tel. 81 44 16 636, , fax. 81 44 16 535
 • Data zamieszczenia: 2019-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubelskie
  ul. Artura Grottgera 4
  20-029 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 44 16 636, , fax. 81 44 16 535
  REGON: 43101917000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.lubelskie.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa organizacja imprezy plenerowej pn. „Święto Ziół”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kompleksowa organizacja imprezy plenerowej pn. „Święto Ziół” w dniu 15 sierpnia 2019 roku w miejscowości Fajsławice (Województwo Lubelskie). Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Fajsławice (Województwo Lubelskie), 21-060 Fajsławice. Zapewnienie usługi w godzinach: 14.30 – 23:00. Planowana liczba osób: 600. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Ogłoszenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79952000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną