Dostawakaniul dożylnych, elektrod endokawitarnych, zestawów do drenażu opłucnej, preparatów do dezynfekcji aparatów dializacyjnych oraz poduszek, kołder i pokrowców z możliwością składania ofert częściowych.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-718 Lublin, Al. Kraśnicka
 • Telefon/fax: tel. 815 374 655 , fax. 815 374 624
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Al. Kraśnicka 100
  20-718 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 374 655, fax. 815 374 624
  REGON: 43101894000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital.lublin.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawakaniul dożylnych, elektrod endokawitarnych, zestawów do drenażu opłucnej, preparatów do dezynfekcji aparatów dializacyjnych oraz poduszek, kołder i pokrowców z możliwością składania ofert częściowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kaniul dożylnych, elektrod endokawitarnych, zestawów do drenażu opłucnej, preparatów do dezynfekcji aparatów dializacyjnych oraz poduszek, kołder i pokrowców z możliwością składania ofert częściowych 2. Szczegółowy asortyment przedmiotu zamówienia oraz jego szacunkową ilość w ramach pakietu określa formularz cenowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141220-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną