Dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem biurowym, licencjami systemowymi i drukarkami kolorowymi A3 w ramach realizacji projektu „Poprawa komunikacji pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Lublinie a społeczeństwem poprzez narzędzia informatyczne – e – drzwi do ochrony środowiska” RPLU.02.01.00-06-0023/16.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-144 Lublin, Bazylianówka
 • Telefon/fax: tel. 81 710 65 00 , fax. 81 710 65 01
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
  Bazylianówka 46
  20-144 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 710 65 00, fax. 81 710 65 01
  REGON: 60418276000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lublin.rdos.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem biurowym, licencjami systemowymi i drukarkami kolorowymi A3 w ramach realizacji projektu „Poprawa komunikacji pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Lublinie a społeczeństwem poprzez narzędzia informatyczne – e – drzwi do ochrony środowiska” RPLU.02.01.00-06-0023/16.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem biurowym, licencjami systemowymi i drukarkami kolorowymi A3 w ramach realizacji projektu „Poprawa komunikacji pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Lublinie a społeczeństwem poprzez narzędzia informatyczne – e – drzwi do ochrony środowiska” RPLU.02.01.00-06-0023/16. 2. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia: dostawa sześciu zestawów komputerowych z oprogramowaniem biurowym, licencjami systemowymi i drukarkami kolorowymi A3. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do Umowy. Wymieniony w załączniku sprzęt powinien być fabrycznie nowy oraz powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30214000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną