Dostawa zabawek dla Szkoły Podstawowej nr 58 w Lublinie

Szkoła Podstawowa nr 58 w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 58 w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-582 Lublin, Berylowa
 • Telefon/fax: tel. 578155477
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 58 w Lublinie
  Berylowa 7
  20-582 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 578155477
  REGON: 385874491
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://biuletyn.lublin.eu/sp58/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zabawek dla Szkoły Podstawowej nr 58 w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa zabawek zgodnie z minimalnymi wymaganiami zawartymi w szczegółowym opisie stanowiącym załączniku nr 1 do ogłoszenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną