Dostawa żywności do stołówki szkolnej od 02.01.2020 roku do 31.12.2020 roku dla Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie przy ul. Sławinkowskiej 50

Zespół Szkół Nr 12 w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkół Nr 12 w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-810 Lublin, ul. Sławinkowska
 • Telefon/fax: tel. 81 466 46 10, , fax. 81 466 46 13
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Nr 12 w Lublinie
  ul. Sławinkowska 50
  20-810 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 466 46 10, , fax. 81 466 46 13
  REGON: 06169888100000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa żywności do stołówki szkolnej od 02.01.2020 roku do 31.12.2020 roku dla Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie przy ul. Sławinkowskiej 50
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Dostawa żywności do stołówki szkolnej od 02.01.2020 roku do 31.12.2020 roku dla Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie przy ul. Sławinkowskiej 50”. Zadanie nr 1 - Dostawa różnych artykułów spożywczych Zadanie nr 2 – Dostawa jaj Zadanie nr 3 – Dostawa kiszonek Zadanie nr 4 – Dostawa mięsa i wyrobów drobiowych Zadanie nr 5 – Dostawa mięsa i wyrobów wieprzowych Zadanie nr 6 – Dostawa mleka i przetworów mlecznych Zadanie nr 7 – Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych Zadanie nr 8 – Dostawa owoców cytrusowych Zadanie nr 9 – Dostawa owoców i warzyw krajowych Zadanie nr 10 – Dostawa mrożonek, ryb mrożonych i mrożonych produktów rybnych Zadanie nr 11 – Dostawa wyrobów garmażeryjnych świeżych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną