Dostawa wraz z montażem mebli na potrzeby Domów Studenckich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-950 Lublin, Al. Racławickie
 • Telefon/fax: tel. (81) 445 41 59 , fax. (81) 445 41 63
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Al. Racławickie 14
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. (81) 445 41 59, fax. (81) 445 41 63
  REGON: 51406400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Kościelna Szkoła Wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z montażem mebli na potrzeby Domów Studenckich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli na potrzeby Domów Studenckich KUL oraz demontaż i utylizacja wymienianych mebli – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do demontażu i utylizacji dotychczasowego umeblowania oraz do dostarczenia przedmiotu umowy do Domów Studenckich KUL mieszczących się w Lublinie: Żeński Dom Studencki, ul. Konstantynów 1D, 20-708 Lublin, Męski Dom Studencki, ul. Niecała 8, 20-080 Lublin, Męski Dom Studencki, ul. Konstantynów 1B, 20-708 Lublin. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego i spełniającego wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce (PN) oraz norm europejskich. 4. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie, w ramach ustalonego wynagrodzenia do skontaktowania się z Zamawiającym w celu uściślenia szczegółów w zakresie wykonania mebli, dokonania dokładnego pomiaru, uzgodnienia kolorów płyt meblowych i/lub tapicerek. Wszelkie uwagi oraz wymagania Zamawiającego zgłoszone w ramach w/w zakresu Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Przed podpisaniem umowy Zamawiający umożliwia Wykonawcy zapoznanie się z miejscem realizacji przedmiotu umowy, zapoznanie się ze wszystkimi warunkami i okolicznościami, które są niezbędne w celu zaplanowania prawidłowego wykonania umowy. 6. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia w dniach poniedziałek – piątek, w godzinach 8.00 – 18.00. 7. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia minimum 36 miesięcznej gwarancji na dostarczane meble (okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną