Dostawa warzyw

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-081 Lublin, Stanisława Staszica
 • Telefon/fax: tel. +48815344610 , fax. +48815324153
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
  Stanisława Staszica 16
  20-081 Lublin, woj. lubelskie
  tel. +48815344610, fax. +48815324153
  REGON: 43102923400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://portal.smartpzp.pl/spsk1

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa warzyw
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa warzyw, których szczegółowe wymagania oraz ilości określono w Załączniku Nr 1-5 do SIWZ - „Formularz oferty – formularz cenowy“. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania, nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne pozycje. 3. Zamawiający wymaga, aby: • Wszystkie warzywa były odpowiednio sortowane i dostarczane w opakowaniach (worki, skrzynki, pojemniki itd.) należących do Wykonawcy. Dopuszczalna waga opakowań zbiorczych w czasie realizacji umowy to 15 – 30 kg, za wyjątkiem pieczarek 2 -12 kg; • Wszystkie warzywa po upływie 2 godzin od momentu ugotowania powinny posiadać swoisty smak i zapach, oraz nie wykazywać oznak ciemnienia; • W okresie zimowym Wykonawca musi zapewnić odpowiedni transport zamawianych warzyw, owoców adekwatny do panującej temperatury minusowej. Dostarczane warzywa, owoce nie mogą wykazywać oznak gnicia, przemarznięcia czy zazielenienia (solanina), bulwy powinny być oczyszczone z kłącza, jędrne bez oznak wysuszenia; • Zamawiający wymaga, aby termin przydatności do spożycia na dostarczane warzywa wynosił 20 dni, licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego (za wyjątkiem: jabłek - 5 dni, kapusty pekińskiej, pieczarek 3 dni); • Zamawiający wymaga, aby oznakowanie dostarczonego produktu było zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. roku w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. 2015 Nr 0, poz. 29).(dotyczy zadania 3 pozycji 3 - kapusta kwaszona oraz pozycji 5 - ogórki kwaszone); • Zamawiający wymaga, aby oferowane warzywa i owoce były pełnowartościowe, produkowane zgodnie z obowiązującymi normami i standardami (oraz zgodnie z zasadami HACCP dotyczy zadania 3: pozycji 5 - kapusta kwaszona oraz pozycji 6 - ogórki kwaszone). 4. Wspólny słownik zamówień (CPV): 15300000-1 (Owoce, warzywa i podobne produkty).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną