Dostawa warzyw

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Areszt Śledczy
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-482 Lublin, ul. Południowa
 • Telefon/fax: tel. 81 71 04 400 , fax. 81 74 45 715
 • Data zamieszczenia: 2019-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Południowa 5
  20-482 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 71 04 400, fax. 81 74 45 715
  REGON: 59044400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Areszt Śledczy w Lublinie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa warzyw
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części, każda z części będzie rozpatrywana osobno. Część I: CPV-03221000-6 warzywa 1) Kapusta biała – 2 850 kg netto (ilość szacunkowa), nomenklatura CPV: 03221410-3. Jednoodmianowa, główki kapusty świeże, zdrowe, czyste, bez szkodników i uszkodzeń przez nich spowodowanych, niepopękane, nieprzerośnięte zwarte i ścisłe. Dostawy w workach dzianych raszlowych przeznaczonych do pakowania warzyw i owoców, o wadze 30 kg netto – 50 kg netto. 2) Kapusta czerwona – 1 300 kg netto (ilość szacunkowa), nomenklatura CPV: 03221410-3. Jednoodmianowa, główki kapusty świeże, zdrowe, czyste, bez szkodników i uszkodzeń przez nich spowodowanych, niepopękane, nieprzerośnięte zwarte i ścisłe. Dostawy w workach dzianych raszlowych przeznaczonych do pakowania warzyw i owoców, o wadze 30 kg netto – 50 kg netto. 3) Kapusta pekińska – 2 000 kg netto (ilość szacunkowa), nomenklatura CPV: 03221410-3. Jednoodmianowa, główki kapusty świeże, zdrowe, czyste, bez szkodników i uszkodzeń przez nich spowodowanych, niepopękane, nieprzerośnięte zwarte i ścisłe. Dostawy w workach dzianych raszlowych przeznaczonych do pakowania warzyw i owoców, o wadze 10 kg netto – 30 kg netto. 4) Marchew jadalna – 4 600 kg netto (ilość szacunkowa), nomenklatura CPV: 03221112-4. Marchew świeża bez naci, zdrowa, czysta, sucha, jednoodmianowa, o dobrym smaku, bez szkodników i uszkodzeń przez nich spowodowanych Dostawy w workach dzianych raszlowych przeznaczonych do pakowania warzyw i owoców, o wadze 10 kg netto – 30 kg netto. 5) Seler (korzeń) – 1 500 kg netto (ilość szacunkowa), nomenklatura CPV: 03221110-0. Seler świeży, wygląd korzenia: całe, zdrowe, czyste, kształtne, niezwiędnięte, niesparciałe, z krótko przyciętymi korzeniami bocznymi, z nacią obciętą do ok. 1 cm, o miąższu białym lub kremowo-białym. Dostawy w workach dzianych raszlowych przeznaczonych do pakowania warzyw i owoców, o wadze 30 kg netto – 50 kg netto. 6) Burak czerwony jadalny – 1 950 kg netto (ilość szacunkowa), nomenklatura CPV: 03221111-7. Buraki czerwone – o zdrowym korzeniu, bez liści, bez uszkodzeń powodujących obniżenie jego wartości. Buraki jednoodmianowe, czyste, o kształcie charakterystycznym dla odmiany i zabarwieniu ciemnoczerwonym, charakterystycznym dla odmiany. Dostawy w workach dzianych raszlowych przeznaczonych do pakowania warzyw i owoców, o wadze 30 kg netto – 50 kg netto. 7) Rzepa czarna – 1 500 kg netto (ilość szacunkowa), nomenklatura CPV: 03221114-8. Korzeń (bulwa) – wygląd korzenia: całe, zdrowe, czyste, niezwiędnięte, bez rozgałęzień i narośli, pokryta czarną skórką, w której kryje się biały miąższ o charakterystycznym ostrym smaku. Dostawy w workach dzianych raszlowych przeznaczonych do pakowania warzyw i owoców, o wadze 30 kg netto – 50 kg netto. 8) Cebula świeża – 3 000 kg (ilość szacunkowa), nomenklatura CPV: 03221113-1. Czysta, zdrowa bez uszkodzeń, jędrna, dojrzała bez szczypioru, jednoodmianowa o dobrym smaku, barwa charakterystyczna dla bulwy, średnica nie mniej niż 3,5 cm. Dostawy w workach dzianych raszlowych przeznaczonych do pakowania warzyw i owoców, o wadze do 25 kg netto. 9) Ogórek zielony (świeży) – 1 950 kg netto (ilość szacunkowa), nomenklatura CPV:03221270-9. Średnia wielkość: 100g – 120g, zielone bez oznak żółknięcia, bez śladów pleśni i uszkodzeń mechanicznych. Dostawy w skrzynkach, o wadze 10 kg netto – 30 kg netto. 10) Pomidor czerwony – 650 kg netto (ilość szacunkowa), nomenklatura CPV: 03221240-0. Średnia wielkość: 80g – 100g, owoce czerwone, błyszczące, odporne na pękanie, jednolite odmianowo. bez śladów pleśni i uszkodzeń mechanicznych. Dostawy w skrzynkach kartonowych w sposób uniemożliwiający obijanie się owoców. 11) Papryka czerwona (świeża) – 500 kg (ilość szacunkowa), nomenklatura CPV: 03221230-7, owoce czerwone, jędrne o twardej nie pomarszczonej powierzchni, jednolite odmianowo bez śladów pleśni i uszkodzeń mechanicznych. Opakowanie zbiorcze: skrzynki kartonowe. 12) Natka pietruszki – 80 kg (ilość szacunkowa), nomenklatura CPV: 03221300-9, natka pietruszki świeża, w kolorze zielonym, bez oznak więdnięcia i zażółcenia. Pęczki o wadze 80g-100g. Opakowanie zbiorcze: skrzynki kartonowe. Część II: CPV-03212100-1 ziemniaki 1) Ziemniaki młode– 35 500 kg (ilość szacunkowa), nomenklatura CPV: 03212100-1– bulwy dojrzałe, kształtne, jednolite odmianowo w każdej dostawie, nie mogą być zzieleniałe, porośnięte, zaparzone, nadmarznięte, porażone zgnilizną, z wadami wewnętrznymi, o średnicy nie mniejszej niż 5 cm w przekroju węższym, opakowania: worki do 50 kg. 2. Ilości szacunkowe dostarczanych artykułów mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Zamawiający, zastrzega sobie prawo do nieodebrania całości zamówienia z zastrzeżeniem, że ilość dostarczonego asortymentu nie będzie mniejsza niż 70 % wielkości całego zamówienia i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe lub prawne. 3. Dostawy sukcesywne na podstawie zamówień telefonicznych, za pośrednictwem faksu lub emailem, realizowane będą w dni robocze (od poniedziałku do piątku) do magazynu Zamawiającego, zlokalizowanego w Areszcie Śledczym w Lublinie przy ul. Południowej 5, w godz. 8.00 – 14.00 z częstotliwością dostaw: dla części I - raz w tygodniu; dla części II – minimum raz na dwa tygodnie. 4. Wykonawca dostarczać będzie ww. artykuły na własny koszt, zgodnie z wymogami sanitarnymi i systemem HACCP, w sposób zapobiegający utracie walorów smakowych i odżywczych. 5. Ww. artykuły nie mogą wykazywać oznak nieświeżości, zepsucia. Towar musi charakteryzować się dobrą jakością i walorami smakowymi, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Towar musi być świeży, czysty, suchy, nienadmarznięty. 6. Termin płatności: 30 dni, forma płatności: przelew. Zamawiający informuje, że nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03221000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną