DOSTAWA UZUPEŁNIAJĄCA SPRZĘTU DO ANGIOGRAFII I ZABIEGÓW NACZYNIOWYCH – część II (neuroradiologia) - 3 zadania

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-954 Lublin, ul. dr K. Jaczewskiego
 • Telefon/fax: tel. 0-81 72-44-360 , fax. 081 746-71-55
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4
  ul. dr K. Jaczewskiego 8
  20-954 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 0-81 72-44-360, fax. 081 746-71-55
  REGON: 28875100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk4.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA UZUPEŁNIAJĄCA SPRZĘTU DO ANGIOGRAFII I ZABIEGÓW NACZYNIOWYCH – część II (neuroradiologia) - 3 zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOSTAWA UZUPEŁNIAJĄCA SPRZĘTU DO ANGIOGRAFII I ZABIEGÓW NACZYNIOWYCH – część II (neuroradiologia) - 3 zadania w następujących asortymentach szczegółowo wyspecyfikowanych w załącznikach: Zadanie nr 1 ZESTAW: SPIRALE PLATYNOWE ODCZEPIANE ELEKTROMECHANICZNIE Z ODCZEPIARKĄ Załącznik Nr 1 Zadanie nr 2 CEWNIK PROWADZĄCY UMOŻLIWIAJĄCY DOSTĘP DYSTALNY DO ZABIEGÓW NEURORADIOLOGICZNYCH Załącznik Nr 2 Zadanie nr 3 ZESTAW: URZĄDZENIE DO PRZEKIEROWANIA PRZEPŁYWU W NACZYNIU Z TĘTNIAKIEM WRAZ Z SYSTEMEM DOSTAWCZYM Załącznik Nr 3 Minimalne wymagane parametry techniczne i użytkowe przedmiotu zamówienia zawarte są w Załącznikach nr 1-3 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną