Dostawa umundurowania dla Straży Miejskiej Miasta Lublin w 2019 r.

Straż Miejska Miasta Lublin ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Straż Miejska Miasta Lublin
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-117 Lublin, Podwale
 • Telefon/fax: tel. 81 466 50 00, , fax. 81 466 50 01
 • Data zamieszczenia: 2019-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Straż Miejska Miasta Lublin
  Podwale 3 A
  20-117 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 466 50 00, , fax. 81 466 50 01
  REGON: 43268646000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.986.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa umundurowania dla Straży Miejskiej Miasta Lublin w 2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa umundurowania dla Straży Miejskiej Miasta Lublin w 2019 r. wg wzorów określonych przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. z 1998.112.713 ze zm.) oraz wzorów umundurowania używanych przez pracowników Zamawiającego. Zakres zamówienia został podzielony na 25 części: 1) część 1: czapka służbowa okrągła – 15 szt. i czapka letnia typu sportowego – 41 szt. 2) część 2: kurtka zimowa długa ¾ z podpinką – 38 szt. i kurtka uniwersalna z podpinką 25 szt. 3) część 3: kurtka wiatrówka tzw. olimpijka – 16 szt., spodnie zimowe proste – 36 szt., spodnie letnie proste – 57 szt. i spódnica letnia – 8 szt. 4) część 4: kamizelka służbowa – 18 szt. 5) część 5: koszula w kolorze białym długi rękaw – 19 szt., koszula w kolorze białym krótki rękaw – 49 szt., koszula w kolorze błękitnym długi rękaw – 35 szt. i koszula w kolorze błękitnym krótki rękaw 92 szt. 6) część 6: krawat – 87 szt. 7) część 7: sweter – 69 szt. 8) część 8: szalik – 42 szt. i czapka dziana wywijana – 118 szt. 9) część 9: rękawiczki – 30 par 10) część 10: pas główny – 27 szt. i pasek skórzany wąski – 57 szt. 11) część 11: pas taktyczny – 91 szt. 12) część 12: skarpety zimowe – 234 pary i skarpety letnie – 935 par 13) część 13: mundur specjalny: kurtka – 30 szt. i spodnie długie – 72 szt. 14) część 14: koszulka typu polo ciemnogranatowa – 48 szt. 15) część 15: marynarka dwurzędowa – 2 szt. 16) część 16: spodnie krótkie typu bermudy – 21 szt. 17) część 17: dystynkcje (pagony) – 260 kompletów 18) część 18: kamizelka ostrzegawcza – 13 szt. 19) część 19: koszulobluza w kolorze ciemnogranatowym – 52 szt. 20) część 20: naszywki haftowane (emblematy) – 846 szt. 21) część 21: buty letnie – 87 par 22) część 22: buty do munduru specjalnego: 56 par 23) część 23: buty zimowe – 35 par 24) część 24: buty na rower – 18 par 25) część 25: buty na łódź – 3 pary. Zamawiający wymaga, aby umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zawarta została na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18000000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną